Home

شرایط بهره مندی دانشجویان جدید دانشگاه ها از جوایز بنیاد ملی نخبگان

تهران- ایرنا- شرایط بهره مندی دانشجویان جدید دانشگاه های کشور در سال تحصیلی 96-1395 از جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان اعلام شد.