رویدادهایی که امروز در گیلان خبری می شوند

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵
رویدادهایی که امروز در گیلان خبری می شوند

رشت - ایرنا - همایش ملی مبارزه با قاچاق کالا با محوریت لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی در رشت و جلسه هفتگی شورای اسلامی کلانشهر رشت از مهمترین برنامه هایی است که خبرنگاران ایرنا امروز (یکشنبه 18 مهرماه) نسبت به پوشش خبری آنها اقدام می کنند.

رشت - ایرنا - همایش ملی مبارزه با قاچاق کالا با محوریت لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی در رشت و جلسه هفتگی شورای اسلامی کلانشهر رشت از مهمترین برنامه هایی است که خبرنگاران ایرنا امروز (یکشنبه 18 مهرماه) نسبت به پوشش خبری آنها اقدام می کنند. ** اجتماعی؛
- همایش ملی مبارزه با قاچاق کالا با محوریت لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی، اوازم آرایشی و بهداشتی در رشت
- جلسه هفتگی شورای اسلامی کلانشهر رشت
2007
رویدادهایی که امروز در گیلان خبری می شوند