رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان: کشاورزان به صندوق بیمه بی اعتمادند

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵
رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان: کشاورزان   به صندوق بیمه بی اعتمادند

اهواز - ایرنا - رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان با انتقاد از پرداخت نشدن خسارت کشاورزان خوزستانی گفت: عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال های گذشته باعث بی اعتمادی کشاورزان و ریزش بیمه شده ها شده است.

اهواز - ایرنا - رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان با انتقاد از پرداخت نشدن خسارت کشاورزان خوزستانی گفت: عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال های گذشته باعث بی اعتمادی کشاورزان و ریزش بیمه شده ها شده است. مسعود اسدی یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بخشی از مطالبات کشاورزان گندم کار و نخل کار استان از سال گذشته پرداخت نشده است و این مساله در آستانه فصل زراعی جدید مشکلات بسیاری را برای کشاورزان بوجود آورده است.
وی افزود: در سیل امسال نیز با گذشت شش ماه هنوز هیچ خسارتی به سیل زدگان پرداخت نشده است.
رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان با بیان اینکه بیشتر کشاورزان خوزستانی فاقد بیمه هستند تصریح کرد: پرداخت نشدن خسارت بیمه کشاورزان در استان نوعی جو بی اعتمادی نسبت به بیمه بوجود آورده است و کشاورزان دیگر تمایلی به بیمه محصولات خود ندارند.
اسدی اظهار کرد: در چند سال گذشته وضعیت صندوق بیمه هر سال نسبت به سال قبل بدتر شده است و هر سال نیز شاهد افت و ریزش بیمه شده ها هستیم به طور مثال در سیل امسال دیدیم که بیشتر کشاورزان فاقد بیمه هستند.
وی اضافه کرد: صندوق بیمه محصولات کشاورزی در عمل به تعهدات خود هر سال نسبت به قبل بدتر می شود و و سطح تعهدات بیمه پایین تر آمده است.
اسدی تاکید کرد: پرداخت نشدن خسارت باعث شده کشاورزان برای تهیه نهاده ها و آماده سازی زمین های خود با مشکل رو به رو شوند.
وی با بیان اینکه ساختار صندوق بیمه باید تغییر کند گفت: بیمه مرکزی و صندوق بیمه باید تقویت شوند و با این شرایط صندوق بیمه بیشتر حکم یک صندوق اعانه برای کشاورزان دارد.
اسدی همچنین درباره پیشنهاد صندوق بیمه مبنی بر جایگزینی مطالبات با حق بیمه محصولات کشاورزی اظهار کرد: صندوق بیمه به دلیل نداشتن اعتبار به کشاورزان پیشنهاد کرده که به جای پرداخت مطالبات، محصولات آنها را بیمه کند که این مساله به کاهش اعتماد بیشتر کشاورزان منجر خواهد شد.
بر اساس گزارش استانداری خوزستان، در سیل فروردین امسال، 553 هزار تن محصولات کشاورزی و منابع طبیعی در سطح 411 هزار هکتار از که ارزش آن هفت هزار و 80 میلیارد ریال است از بین رفت.
همچنین طبق گزارش جهاد کشاورزی استان 370 میلیارد ریال از غرامت خشکسالی پارسال هنوز به کشاورزان پرداخت نشده است.
به گفته کیخسرو چنگلوایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خسارت دیدگان سیل امسال بیشتر کسانی هستند که از خشکسالی نیز آسیب دیده بودند.
در سال زراعی 93-92 به نسبت سال 83-82 در کشور مخاطرات و خسارت وارد شده به بخش کشاورزی 253 درصد افزایش داشته که خشکسالی بیشترین زیان را به این بخش وارد کرده و خوزستان بیشترین آسیب را از ناحیه حوادث طبیعی متحمل شده است.
27 شهرستان در خوزستان متاثر از حوادث طبیعی شامل تگرگ، باران سیل آسا، توفان و سیل بودند که در اواخر فروردین امسال اتفاق افتاد. 253 هزار هکتار از اراضی گندم، جو و کلزا و سایر محصولات به ارزش چهار هزار و 50 میلیارد ریال در جریان این حوادث آسیب دیده است.
خوزستان با تولید 14 میلیون تن محصولات کشاورزی یکی از قطب های کشاورزی کشور است. این استان 2 میلیون هکتار زمین کشاورزی قابل کشت دارد که به دلیل کمبود آب، حدود نیمی از این زمین ها زیرکشت می رود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان: کشاورزان به صندوق بیمه بی اعتمادند