کیتاروویچ گزینه خود برای تصدی سمت نخست وزیری را معرفی کرد

تهران- ایرنا- «کولیندا گرابار-کیتاروویچ» رئیس جمهوری کرواسی امروز دوشنبه، «آندری پلنکوویچ» رهبر حزب محافظه کار «اتحادیه دمکراتیک کرواسی» را به عنوان گزینه تصدی سمت نخست وزیری به پارلمان معرفی کرد.

کیتاروویچ گزینه خود برای تصدی سمت نخست وزیری را معرفی کرد