26 مهرماه، زمان آغاز برگزاری اردوی تیم کشتی پهلوانی

تهران- ایرنا- اردوی تیم کشتی پهلوانی ایران به منظور شرکت در رقابت های جهانی بلاروس، 26 مهرماه آغاز می شود.

26 مهرماه، زمان آغاز برگزاری اردوی تیم کشتی پهلوانی