همایش افق های نوین پیشرفت آران و بیدگل برگزار شد

پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵
همایش افق های نوین پیشرفت آران و بیدگل برگزار شد

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - همایش افق های نوین پیشرفت شهرستان آران وبیدگل با همکاری دفتر ارتباط مردمی نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در سالن اجتماعات دبیرستان ابریشم چی این شهرستان برگزار شد.

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - همایش افق های نوین پیشرفت شهرستان آران وبیدگل با همکاری دفتر ارتباط مردمی نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در سالن اجتماعات دبیرستان ابریشم چی این شهرستان برگزار شد. به گزارش ایرنا، نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در این همایش با اشاره به این که گردشگری ظرفیت فوق العاده ای در این شهرستان است و به ایجاد اشتغال کمک زیادی می کند ابراز کرد: باید با برنامه ریزی و ضمن احترام به هویت دینی، گردشگری را در این شهرستان توسعه دهیم.
سید جواد ساداتی نژاد تصریح کرد: حل مشکل اشتغال فارغ التحصیلان، ایجاد رفاه اجتماعی ، تولید ثروت و افزایش درآمد مردم از هدف های اصلی برگزاری این همایش است.
وی با تاکید بر لزوم شناخت افق های جدید در منطقه تصریح کرد: ICT یک ظرفیت اشتغال جدید است که کسب و کارهای جدید با کمک یک رایانه معمولی و آموزش و مهارت می تواند زمینه اشتغال و پیشرفت را ایجاد کند.
ساداتی نژاد توسعه شهرستان را در گرو تدوین برنامه ای مدون برشمرد و بیان کرد: برنامه ریزی صحیح موجب تصمیم گیری مطلوب و همه جانبه برای استفاده صحیح از ظرفیت ها خواهد شد.
وی وحدت و انسجام را یکی از لوازم پیشرفت دانست و افزود: تلاش ما در برگزاری چنین جلساتی استفاده از نظرات و تخصص های نخبگان است.
اولین همایش افق های نوین پیشرفت شهرستان آران و بیدگل با محورهای مزیت های رقابتی و توانمندسازی و ارتقای جایگاه شهرستان در سطح ملی و کشور برگزار شد.
شهرستان آران و بیدگل با بیش از 100 هزار نفر جمعیت در شمالی ترین نقطه استان اصفهان، در فاصله شش کیلومتری شهرستان کاشان و 215 کیلومتری مرکز استان اصفهان قرار دارد.
همایش افق های نوین پیشرفت آران و بیدگل برگزار شد