پنج سرنشین پراید درحادثه رانندگی جاده شهرضا مصدوم شدند

اصفهان- ایرنا- پنج سرنشین یک دستگاه خودروی سواری پراید در کیلومتر 15 جاده شهرضا- اصفهان، به سبب واژگونی این خودرو مصدوم شدند.

پنج سرنشین پراید درحادثه رانندگی جاده شهرضا مصدوم شدند