کناب «تفکر و سواد رسانه ای» اثری تربیتی و برگرفته از علوم اجتماعی است

شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵
کناب «تفکر و سواد رسانه ای» اثری تربیتی و برگرفته از علوم اجتماعی است

تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری آموزش و پرورش گفت: کتاب «تفکر و سواد رسانه‌ای» موضوعی برگرفته از حوزه علوم ارتباطات و شامل برنامه ریزی درسی، طراحی آموزشی، تکنولوژی آموزشی و علوم اجتماعی، روانشناسی تربیتی و فلسفه تعلیم و تربیت است.

تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری آموزش و پرورش گفت: کتاب «تفکر و سواد رسانه ای» موضوعی برگرفته از حوزه علوم ارتباطات و شامل برنامه ریزی درسی، طراحی آموزشی، تکنولوژی آموزشی و علوم اجتماعی، روانشناسی تربیتی و فلسفه تعلیم و تربیت است. محمود امانی طهرانی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه به رسانه های دشمنان باید سوءظن نگریست، افزود: تقویت نگرش نسل های آینده کشور با هدف تشخیص و تمیز اطلاعات بیگانگان و تعیین مسیر صحیح برای دانش آموزان، مهمترین هدف تعریف شده در سیستم نظام آموزشی کشور است.
وی گفت: کتاب جدید «تفکر و سواد رسانه ای » با توجه به نظام 3-3-6 برای سه سال دوم مقطع متوسطه و با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش به کتاب های درسی دانش آموزان اضافه شده است.
مدیرکل دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری آموزش و پرورش افزود: این کتاب از اسفند سال 94 وارد جدول ساعات درسی دوره دوم متوسطه شد و نیز مقرر شد برای سال جدید تحصیلی 96 - 95 وارد مدارس کشور شود.
وی ادامه داد: هدف از تالیف کتاب «تفکر و سواد رسانه ای» پرورش توانایی نقد و بررسی هوشمندانه پیام های رسانه ای، مدیریت بهره مندی از رسانه ها و توانایی تولید موثر پیام بوسیله رسانه های است.
امانی طهرانی با بیان اینکه تجزیه و تحلیل رسانه ها اکنون در دبیرستان ها و حتی سطوح بالاتر در دنیا تدریس می شود، افزود: به لحاظ اینکه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به خوبی می داند این ماده درسی جدید در مدارس با اختلاف نظر و دیدگاه برخی کارشناسان و متخصصین و یا حتی معلمان مواجه می شود، ضمن استقبال از نقدهای وارده، نسبت به انتقاد سازنده و احیانا مخالف، تفاوت قائل خواهد شد.
وی گفت: در موج نقد کتاب «تفکر و سواد رسانه ای» که قابل پیش بینی هم بود، انتقادات ریشه در مسائلی به مراتب فراتر از کتاب درسی از آن جمله نقد زیرساخت آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، مناقشات و منافع شخصی و جناحی و انتقاد به عدم استفاده از اشخاص خاص در تیم نگارش کتاب دارد.
مدیرکل دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری آموزش و پرورش افزود: هدف این کتاب پرورش توانایی تفکر در دانش آموزان است و به لحاظ توانایی های دانش آموزان، در ادامه کتاب های تفکر و پژوهش ششم و تفکر و سبک زندگی پایه های هفتم و هشتم است.
امانی طهرانی گفت: به لحاظ موضوع کتاب نیز همانگونه که از نام آن پیداست سواد رسانه ای است از این رو درباره سواد رسانه ای دانش، مهارت و نگرش های ضروری را به دانش آموزان ارائه می کند. باید دانست که رسانه و سواد رسانه ای موضوع حوزه علوم ارتباطات است و همین که این موضوع به آموزش سواد رسانه ای تبدیل شد، موضوع مشترک حوزه علوم تربیتی، روانشناسی تربیتی و فلسفه تعلیم و تربیت به شمار خواهد رفت.
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اخیرا با اشاره به جوسازی برخی رسانه ها برای مخالفت با تدریس کتاب «تفکر و سواد رسانه ای» اعلام کرد: به صراحت اعلام می شود این کتاب درسی آینه تمام نمای پایه و نصاب علمی یک کشور است و در تدوین آن ضمن توجه به آخرین دستاوردهای علمی و فناوری، همواره باید رویکرد ایرانی - اسلامی - انقلابی مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد؛ کتاب درسی جمهوری اسلامی باید مُقَوِمِ سبک زندگی ایرانی - اسلامی و نه اینکه مروج سبک زندگی غربی و لیبرالیستی باشد.
حجت الاسلام محی الدین محمدیان ورود این کتاب را برای اولین بار به چرخه نظام آموزشی اقدامی شجاعانه وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: خیلی ها در گذشته حرف آن را زده بودند، اما جرأت عمل کردن را نداشتند که امسال عملی شد. البته دیکته نانوشته غلط هم ندارد. اما وقتی نوشته شد اشکالاتی هم ممکن است داشته باشد که مسلما از روی قصد وغرض نبوده و اگر احیانا چیزی از چشم افتاده عذر می خواهم و سال بعد پس از جمع آوری نظرات و نقدها ، بازخوردها و بررسی آنها، اصلاح خواهد شد.
کناب «تفکر و سواد رسانه ای» اثری تربیتی و برگرفته از علوم اجتماعی است