Home

کمیته ملی المپیک: قصد تقابل با وزارت ورزش را نداریم

تهران -ایرنا- دبیرکل کمیته ملی المپیک روز شنبه با تاکید بر اینکه این کمیته به هیچ عنوان قصد تقابل با وزارت ورزش ندارد،گفت:کمیته بین المللی المپیک در نامه اخیر خود به اساسنامه های مشترک فدراسیون های ورزشی ایراد گرفته است و ما هم حق هیچ گونه دخالتی در امور فدراسیون‌ها را نداریم.

کمیته ملی المپیک: قصد تقابل با وزارت ورزش را نداریم