Home

ابراز شگفتی معاون وزیر ورزش از استقبال مربیان ایرانی از کنفرانس بین المللی تنیس

تهران - ایرنا - معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزیر ورزش، حضور بیش از 340 مربی تنیس ایرانی و خارجی در نخستین دوره کنفرانس بین المللی مربیان تنیس در ایران را رویدادی بی سابقه در ورزش کشور توصیف کرد.

ابراز شگفتی معاون وزیر ورزش از استقبال مربیان ایرانی از کنفرانس بین المللی تنیس
  test