یک مسئول غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز: قاچاق کالای های آرایشی و بهداشتی کاهش یافته است

اهواز – ایرنا – مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در سال های اخیر، قاچاق کالا به ویژه در حوزه آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه کاهش یافته است.

یک مسئول غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز: قاچاق کالای های آرایشی و بهداشتی کاهش یافته است