Home

استاندار کرمانشاه: پتروشیمی اسلام آباد آماده آغاز مرحله اجرایی است

کرمانشاه- ایرنا- استاندار کرمانشاه گفت: با صدور مجوزهای زیست محیطی مورد لزوم پتروشیمی اسلام آباد از سوی سازمان محیط زیست و پذیرش طرح توسط بانک عامل، این پروژه بزرگ آماده آغاز مرحله اجرایی است.

استاندار کرمانشاه: پتروشیمی اسلام آباد آماده آغاز مرحله اجرایی است