Home

استاندار کرمانشاه: پتروشیمی اسلام آباد آماده آغاز مرحله اجرایی است

کرمانشاه- ایرنا- استاندار کرمانشاه گفت: با صدور مجوزهای زیست محیطی مورد لزوم پتروشیمی اسلام آباد از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و پذیرش طرح توسط بانک عامل، این طرح بزرگ آماده آغاز مرحله اجرایی است.

استاندار کرمانشاه: پتروشیمی اسلام آباد آماده آغاز مرحله اجرایی است