اعلام آمادگی ایرنا برای توسعه اطلاع رسانی در منطقه آزاد ارس

تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی بر آمادگی ایرنا برای تولید اخبار و توسعه اطلاع رسانی در منطقه آزاد ارس تاکید کرد و افزود: ایرنا در انعکاس مناسب اخبار و فعالیت های انجام شده در بخش های مختلف مناطق آزاد به ویژه مطقه آزاد ارس همکاری خواهد داشت.

اعلام آمادگی ایرنا برای توسعه اطلاع رسانی در منطقه آزاد ارس