Home

فرشچی :حفظ محیط زیست در تمامی فعالیت های دریایی یک ضرورت است

کیش – ایرنا - معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تاثیر حفظ محیط زیست برای تمامی فعالیت ها هم در دریا و هم توسعه صنعت یک ضرور است افزود : اگر به دنبال توسعه پایدار هستیم حفظ محیط زیست در درجه اول قرار دارد.