منطقه آزاد ماکو آمادگی لازم برای جهش بزرگ اقتصادی را دارد

تهران - ایرنا - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ظرفیت توسعه اقتصادی کشور معرفی کرد و افزود: منطقه آزاد ماکو آمادگی لازم برای جهش بزرگ اقتصادی را دارد.

منطقه آزاد ماکو آمادگی لازم برای جهش بزرگ اقتصادی را دارد