ایران شناس ترک: تاریخ ترکیه بدون ایران معنایی ندارد

اردبیل -ایرنا- ایران شناس ترک و استاد دانشگاه کمبریج لندن معتقد است که ایران، فرهنگ و تاریخ والا و قابل اهمیتی دارد و تاریخ ترکیه بدون تاریخ ایران معنایی ندارد.

ایران شناس ترک: تاریخ ترکیه بدون ایران معنایی ندارد