غرویان: مخالفت با دولت و رئیس جمهوری مقابله با مردم است

شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۵
غرویان: مخالفت با دولت و رئیس جمهوری مقابله با مردم است

قم- ایرنا- استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: دولت آقای دکتر روحانی منتخب اکثریت ملت است و مخالفت کردن با دولت و رئیس جمهوری منتخب در حقیقت مقابله با مردم است.

قم- ایرنا- استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: دولت آقای دکتر روحانی منتخب اکثریت ملت است و مخالفت کردن با دولت و رئیس جمهوری منتخب در حقیقت مقابله با مردم است. آیت الله محسن غرویان عصر شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ، با اشاره به اینکه ایجاد یاس و ناامیدی در مردم، باعث فاصله افتادن بین دولت و ملت خواهد شد، افزود: اگر مردم امید خود را در مسائل سیاسی واجتماعی از دست بدهند و پشت دولت را خالی کنند، اصل نظام آسیب می بیند.
وی ادامه داد: پشت دولت را خالی کردن باعث ایجاد فاصله بین اصل نظام و مردم است واین با اهداف انقلاب اسلامی که حمایت از مردم و حمایت مردم از دولت می باشد، سازگاری ندارد.
غرویان خاطرنشان کرد: متاسفانه گروه های اقلیت، فشار، افراطیون و دلواپسان این تقابل ها را ایجاد کرده و مدام ایراد می گیرند و این مقابله با رای و نظر مردم است.
وی ادامه داد: این افراد به صورت مبنایی می خواهند دولت را تضعیف و رای آقای روحانی را برای چهار سال آینده کاهش دهند.
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: بنابراین این هجمه ها و حملات، برای تضعیف دولت با هدف رسیدن خود این گروه ها به قدرت است.
غرویان: مخالفت با دولت و رئیس جمهوری مقابله با مردم است