مرکز هماهنگی روسیه در سوریه: هیچگونه عملیات هوایی علیه مواضع تروریست ها انجام نشده است

تهران - ایرنا - مرکز هماهنگی روسیه (حمیمیم) در سوریه اعلام کرد: نیروی هوایی روسیه و سوریه طی هفته گذشته هیچگونه عملیات هوایی علیه تروریست ها در مناطق مختلف سوریه انجام نداده اند.

مرکز هماهنگی روسیه در سوریه: هیچگونه عملیات هوایی علیه مواضع تروریست ها انجام نشده است