Home

ستاری: تمرکز ایران بر اقتصاد دانش بنیان است

پکن- ایرنا - معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران در بازدید از مرکز بین المللی فناوری «زد پارک» چین و ملاقات با مسئولان این مرکز گفت که ایران بر اقتصاد دانش بنیان تمرکز ویژه دارد و در راستای اجرای این سیاست ها آماده است همکاری خود را با مراکز علمی چین بیش از پیش توسعه دهد.

ستاری: تمرکز ایران بر اقتصاد دانش بنیان است