46 ملک آموزش و پرورش کرمان در اختیار سایر دستگاه هاست

کرمان - ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش کرمان گفت: 46 ملک آموزش و پرورش استان در اختیار سایر دستگاه هاست و برخی از این املاک به دلیل کمبود فضاهای آموزشی، مورد نیاز آموزش و پرورش است.

46 ملک آموزش و پرورش کرمان در اختیار سایر دستگاه هاست