Home

تغییر کاربری یک مدرسه خیرساز در پردیس خلاف قانون بوده است

تهران- ایرنا- مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران گفت: تغییر کاربری و تغییر نام مدرسه خیرساز باید با موافقت خیر صورت گیرد و تغییر کاربری در مدرسه خیر امیر علاقمند غیر قانونی صورت گرفته است.

تغییر کاربری یک مدرسه خیرساز در پردیس خلاف قانون بوده است