Home

رضایتمندی مردم از طرح تحول نظام سلامت در مراکز درمانی آستارا

آستارا - ایرنا - در بازدید نماینده وزارت بهداشت و درمان و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان از مراکز بهداشتی درمانی آستارا، سطح رضایتمندی مردم از اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز درمانی این شهرستان مطلوب ارزیابی شد.

رضایتمندی مردم از طرح تحول نظام سلامت در مراکز درمانی آستارا