Home

رضایتمندی مردم از طرح تحول نظام سلامت در مراکز درمانی آستارا

آستارا - ایرنا - در بازدید نماینده وزارت بهداشت و درمان و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان از مراکز بهداشتی درمانی آستارا، سطح رضایتمندی مردم از اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز درمانی این شهرستان مطلوب ارزیابی شد.