Home

رییس جمهوری هوشمندانه وزرایی معرفی کرد تا تفاوت مجالس نهم و دهم را نشان دهد

تهران- ایرنا- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: هوشمندی رییس جمهوری در معرفی سه فردی بود که در مجلس نهم رای اعتماد کسب نکردند تا تفاوت میان مجالس نهم و دهم را به چالش بکشد و به جامعه و آحاد مردم نشان دهد که این تفاوت چقدر است.

رییس جمهوری هوشمندانه وزرایی معرفی کرد تا تفاوت مجالس نهم و دهم را نشان دهد