سرمایه فکری نقش اساسی در توسعه اقتصادی جامعه دارد

بیرجند - ایرنا - معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در حال حاضر سرمایه فکری نقش اساسی در توسعه اقتصادی جامعه دارد و یکی از سیاست های این وزارتخانه حرکت در این مسیر است.

سرمایه فکری نقش اساسی در توسعه اقتصادی جامعه دارد