Home

نگرانی کره شمالی از موشک های مافوق صوت آمریکا

پکن - ایرنا - کره شمالی امروز پنجشنبه با ابراز نگرانی از ساخت و توسعه موشک های پیشرفته کروز مافوق صوت آمریکا، اعلام کرد که اهداف این موشک ها پیونگ یانگ است.

نگرانی کره شمالی از موشک های مافوق صوت آمریکا