اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک روی میز هیات اجرایی

تهران - ایرنا - دبیرکل کمیته ملی المپیک از اصلاح اساسنامه این کمیته در پنجاه و یکمین نشست شورای هیات اجرایی این کمیته خبر داد.

اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک روی میز هیات اجرایی