Home

زیرساخت لازم برای جذب سرمایه گذاری در قزوین فراهم گردد

قزوین - ایرنا - مشاور و جانشین رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین گفت: با توجه به تاثیر سرمایه گذاری در کاهش نرخ بیکاری و افزایش رونق اقتصادی، امیدواریم زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه گذاری در این استان بیش از گذشته فراهم شود.

زیرساخت لازم برای جذب سرمایه گذاری در قزوین فراهم گردد