زیرساخت لازم برای جذب سرمایه گذاری در قزوین فراهم گردد

یکشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۵
زیرساخت لازم برای جذب سرمایه گذاری در قزوین فراهم گردد

قزوین - ایرنا - مشاور و جانشین رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین گفت: با توجه به تاثیر سرمایه گذاری در کاهش نرخ بیکاری و افزایش رونق اقتصادی، امیدواریم زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه گذاری در این استان بیش از گذشته فراهم شود.

قزوین - ایرنا - مشاور و جانشین رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین گفت: با توجه به تاثیر سرمایه گذاری در کاهش نرخ بیکاری و افزایش رونق اقتصادی، امیدواریم زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه گذاری در این استان بیش از گذشته فراهم شود. به گزارش ایرنا، احمد بارگاهی روز یکشنبه در جلسه بررسی طرح های سرمایه گذاری که در مرکز خدمات سرمایه گذاری قزوین برگزار شد، افزود: هدف از راه اندازی این مرکز تسریع در امر سرمایه گذاری بوده که در این راستا زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان باید فراهم شود.
به گفته وی، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین با هدف تسریع در امر سرمایه گذاری، به دنبال کاهش نرخ بیکاری و رکود در استان است.
وی در ادامه یکی از برنامه های این مرکز را بازدید از فرآیند امور سرمایه گذاری در دستگاه های استان دانست و یادآور شد: با این کار می توان در یک زمان کوتاه به روند اقدام ها و صدور مجوزها در امر سرمایه گذاری پرداخت.
بارگاهی ادامه داد: شاخص اهلیت سرمایه گذاری در استان باید هرچه سریع تر تبیین و تشریح شود تا بتوان با سرمایه گذاری حقیقی، خدمات مطلوب تری به جامعه ارائه داد.
مشاور و جانشین رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین ادامه داد: این مرکز به دنبال هماهنگی، تسریع و کمک به امر سرمایه گذاری در استان است تا افزایش اشتغالزائی، توسعه و پیشرفت منطقه و نیز کاهش نرخ بیکاری را شاهد باشیم.
وی در پایان، وجود مجتمع های خدمات رفاهی در ورودی و خروجی های استان را ویترین هر منطقه دانست و افزود: باید تمامی ظرفیت های طبیعی و گردشگری منطقه را در این ویترین ها مورد استفاده قرار داد.
در این نشست، مشکل سرمایه گذاران استان در حوزه احداث مجتمع های خدماتی و رفاهی در مناطق مختلف مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت و در خصوص مشکلات فنی این مراکز نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
زیرساخت لازم برای جذب سرمایه گذاری در قزوین فراهم گردد