Home

خلاقیت معلم شادگانی برای تامین کمبود کتاب های درسی کلاس

آبادان - ایرنا - یک خانم معلم شادگانی در خوزستان به دلیل اینکه هنوز کتاب درسی به دست دانش آموزان کلاسش نرسیده، مجبور شده هر روز از کتاب های درسی برای دانش آموزان کپی بگیرد تا دانش آموزان از درس عقب نمانند.