Home

ایران به حمایت همه جانبه خود از عراق در رویارویی با تروریسم ادامه می دهد

تهران-ایرنا- معاون عربی و آفریقای وزیر امورخارجه با اشاره به اینکه افراط گرایی و تروریسم تهدیدی جدی برای منطقه و جهان است، تاکید کرد: ایران به حمایت همه جانبه خود از دولت و ملت عراق در رویارویی با تروریسم ادامه خواهد داد.

ایران به حمایت همه جانبه خود از عراق در رویارویی با تروریسم ادامه می دهد
  test