دفترنمایشگاه کتاب بلگراد به فرانکفورت تحویل شد/آلمانی زبانها مهمان دور بعد

تهران - ایرنا - شصت و یکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب بلگراد پایان یافت و در دور بعدی، کشورهای آلمان، اتریش و سوئیس میهمان ویژه نمایشگاه هستند.

دفترنمایشگاه کتاب بلگراد به فرانکفورت تحویل شد/آلمانی زبانها مهمان دور بعد