Home

آغاز ساخت مرکز پیام و پایگاه 115 خیرساز در بروجن

شهرکرد - ایرنا - رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن از آغاز ساخت و عملیات خاکبرداری مرکز پیام و پایگاه 115 خیرساز در شهر بروجن خبر داد.