Home

هوای شهر کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار گرفت

کرمانشاه- ایرنا- رییس اداره نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه، از قرار گرفتن هوای کرمانشاه در وضعیت هشدار با توجه به میانگین 11 ساعته (12 سه شنبه شب تا 11 ظهر چهارشنبه) خبر داد.