پیشکسوت دفاع مقدس: شهدا ناظر و زنده اند

کرمان - ایرنا - پیشکسوت دوران دفاع مقدس گفت: شهدا ناظر و زنده اند و یادواره های شهدا را برگزار می کنیم تا ادبیاتمان را درست کنیم زیرا اگر به سبک و سیره شهدا زندگی کنیم عاقبت به خیر خواهیم شد.

پیشکسوت دفاع مقدس: شهدا ناظر و زنده اند