Home

کسی که در راس مدیریت جامعه قرار می گیرد باید مطیع رهبری باشد

مشهد- ایرنا- نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: کسی که در راس مدیریت جامعه قرار می گیرد باید با رهبری و حضرت امام حسین (ع) زاویه نداشته و وابسته و مطیع رهبری باشد.

کسی که در راس مدیریت جامعه قرار می گیرد باید مطیع رهبری باشد
  test