Home

اهدای نشان بلوط طلایی وجایزه ادبی ملی به چهاراثر فاخرهنری در ایلام

ایلام - ایرنا - مدیر حوزه هنری ایلام با بیان اینکه نخستین دوره جایزه ادبی ملی با نشان بلوط طلایی در مرکز این استان امسال برگزار می شود گفت: در این دوره چهار جایزه ویژه ادبی به آثار فاخر هنری اهدا می شود.

اهدای نشان بلوط طلایی وجایزه ادبی ملی به چهاراثر فاخرهنری در ایلام