Home

پیش بینی رشد ابر و بارش پراکنده برای زاگرس مرکزی و مرکز کشور

تهران - ایرنا - براساس تحلیل داده های و نقشه های پیش یابی، امروز (جمعه) در برخی مناطق غرب کشور افزایش ابر و در ساعات بعد از ظهر بارش پراکنده پیش بینی می شود، این موج روز شنبه در بخش هایی از زاگرس مرکزی و مرکز کشور سبب رشد ابر و بارش پراکنده خواهد شد.

پیش بینی رشد ابر و بارش پراکنده برای زاگرس مرکزی و مرکز کشور