Home

انتخاب رئیس جمهوری حامی حزب الله در لبنان یک پیروزی بزرگ است

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - امام جمعه شهرستان آران و بیدگل گفت: انتخاب رئیس جمهوری مسیحی در لبنان که مورد حمایت حزب الله این کشور است یک پیروزی بزرگ محسوب می شود.

انتخاب رئیس جمهوری حامی حزب الله در لبنان یک پیروزی بزرگ است