Home

انتخاب رئیس جمهوری حامی حزب الله در لبنان یک پیروزی بزرگ است

آران و بیدگل، کاشان - ایرنا - امام جمعه شهرستان آران و بیدگل گفت: انتخاب رئیس جمهوری مسیحی در لبنان که مورد حمایت حزب الله این کشور است یک پیروزی بزرگ محسوب می شود.