Home

مدارس غیردولتی پشت چراغ قرمز رتبه بندی

تهران - ایرنا - چند سالی است که بحث شهریه های کلان مدارس غیردولتی ذهن مسوولان وزارت آموزش و پرورش و خانواده ها را درگیر کرده است، مساله ای که بارها برای ساماندهی آن برنامه ریزی شده اما هنوز راه به جایی نبرده است.