تحولات منطقه ازشکست آل سعود حکایت دارد - سعید محسنی راد

تهران-ایرنا- میشل عون برنده انتخابات ریاست جمهوری لبنان پس از چندین سال اختلاف بر سر این منصب شد، در یمن نیز طرح حل بحران از سوی نماینده سازمان ملل، کفه ترازوی تحولات را به نفع نیروی مقاومت مردمی انصارالله سنگین کرد بطوری که به عقیده تحلیلگران سیاسی، این تحولات را می توان به منزله شکست سیاست های عربستان ارزیابی کرد.

تحولات منطقه ازشکست آل سعود حکایت دارد - سعید محسنی راد