Home

رئیس اداره مرزهای رسمی وزارت کشور: صاحبان کالا حداقل توقف را در مرز داشته باشند

آستارا - ایرنا - رئیس اداره مرزهای رسمی و گذرنامه اداره کل امور مرزی وزارت کشور گفت: صاحبان کالا باید حداقل توقف را در مرزها داشته باشند و این موضوع با هدف تسهیل مبادلات مرزی با جدیت پیگیری می شود.

رئیس اداره مرزهای رسمی وزارت کشور: صاحبان کالا حداقل توقف را در مرز داشته باشند