Home

وزیر بهداشت: اقتصاد بیمارستانها قفل شده است

مشهد- ایرنا- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اقتصاد بیمارستانها و مراکز درمانی با عملکرد شرکتهای بیمه گذار و عدم پرداخت مطالبات این مراکز قفل شده است.

وزیر بهداشت: اقتصاد بیمارستانها قفل شده است
  test