Home

رویدادهای خبری روز دوشنبه استان گلستان

گرگان - ایرنا- آغاز بکار یازدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی با حضور 60 شرکت و واحد تولیدی از جمله رویدادهای خبری امروز دوشنبه استان گلستان است.

رویدادهای خبری روز دوشنبه استان گلستان