نبود اعتبار و دستورالعمل وزارتی مانع از توزیع شیر در مدارس شده است

شهرکرد - ایرنا - توزیع شیر در مدارس با گذشت 1.5 ماه از سال تحصیلی همچنان در انتظار تامین اعتبار و دستورالعمل توزیع از سوی وزارت آموزش و پرورش است.

نبود اعتبار و دستورالعمل وزارتی مانع از توزیع شیر در مدارس شده است