Home

ترسیم نقشه دقیق سه بعدی از شهرها با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین

تهران- ایرنا- محققان فنلاندی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین روش جدیدی برای تهیه تصاویر سه بعدی طراحی کرده اند که از طریق آن می توان برای هر شهر یک نقشه دقیق سه بعدی ترسیم کرد.

ترسیم نقشه دقیق سه بعدی از شهرها با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین