Home

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت بیش از گذشته در حل مشکلات مردم تلاش کند

تهران-ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: انتظار می رود که دولت بیش از گذشته برای حل مشکلات مردم به ویژه رفع رکود اقتصادی و بیکاری تلاش کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت بیش از گذشته در حل مشکلات مردم تلاش کند