رویدادهای خبری امروز چهارشنبه 19 آبان در کردستان

سنندج- ایرنا- امروز چهارشنبه 19 آبان چند رویداد در استان کردستان خبری می شوند که نشست اقتصاد مقاومتی از جمله این رویدادها است.

رویدادهای خبری امروز چهارشنبه 19 آبان در کردستان