شرایط بهره مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
شرایط بهره مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری

تهران - ایرنا - مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی، شرایط بهره مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری را تشریح کرد.

تهران - ایرنا - مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی، شرایط بهره مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری را تشریح کرد. به گزارش ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، سیدمحمدعلی جنانی با اعلام این مطلب گفت: مطابق مفاد بند(٣) ماده ٤٨ قانون حمایت خانواده، مصوب یکم اسفند 1391 مجلس شورای اسلامی، فرزندان اناث بیمه شده متوفی به شرط نداشتن شوهر و شغل و فرزندان ذکور متوفی پس از رسیدن به سن بیست سالگی، منحصرا در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی می توانند از مزایای مستمری بازماندگان بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه اشتغال نداشتن فرزندان بیمه شده متوفی به کار، برای بهره مندی از مزایای مستمری مربوطه از ضروریات است، اظهارداشت: دریافت مستمری فرزندان بازمانده همزمان با اشتغال و بیمه پردازی آنان ممنوع است.
جنانی ادامه داد: این سازمان برای جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران، شرایط احراز برخورداری فرزندان بازمانده از مستمری را بررسی و پس از تایید احراز شرایط قانونی، نسبت به پرداخت مستمری به این گروه از افراد اقدام می کند.
براساس گزارش سازمان تامین اجتماعی،‌ با توجه به فناوری های نوین و سیستم های متمرکز، انجام کنترل های سیستمی برای جلوگیری از پرداخت های «من غیر حق» ، به صورت ماهیانه و قبل از هر گونه پرداخت مستمری انجام خواهد شد.
براساس آمار سازمان تامین اجتماعی اکنون 42 میلیون نفر از خدمات این سازمان بهره مند هستند.
شرایط بهره مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری