Home

دعوت از سه کشتی گیر نونهال همدانی به اردوی تیم ملی

همدان - ایرنا - سه کشتی گیر نونهال همدانی برای حضور قدرتمند در رقابت های کشتی آزاد روز جهانی کودک به اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت شدند.

دعوت از سه کشتی گیر نونهال همدانی به اردوی تیم ملی