Home

«چه کسانی چه را کشتند؟» منتشر شد

تهران- ایرنا- کتاب «چه کسانی چه را کشتند؟ » به قلم مایکل رتنر و مایکل استیون‌ اسمیت با ترجمه محمد قربانی منتشر شد.

«چه کسانی چه را کشتند؟» منتشر شد